Wybór pism / Franciszek Salezy Jezierski

wypis_z_kroniki_witykindaWarszawa: PIW, 1952,- s. 351

Informacje dodatkowe
nakład: ?
Inne wydania: -
Tłumaczenia: -

W „Wyborze pism” F.S. Jezierskiego znalazł się utwór nawiązujący do motywów fantastyki, a jest nim „Wypis z kroniki Witykinda tłumaczony przez Grzegorza á Słupia decretorumdoktora opata świętokrzyskiego, który żył około roku 1375, z autografu w Bibliotece na Łysej Górze najdującego się”. To rodzaj pamfletu, którego podstawę stanowią rzekoma kronika z wieku XIV. Treścią jego są dzieje Polski prehistorycznej, za czasów fikcyjnego księcia Leszka VIII. Postać ta jednak, podobnie zresztą jak i kilka innych, odpowiada wizerunkom rzeczywistych postaci, jak choćby Stanisława Augusta.

Zawiera: 1. Kazanie przed stanami Rzeczypospolitej, 2. Katechizm o tajemnicach rządu polskiego, 3. Jarosza Kutasińskiego uwagi nad stanem nieszlacheckim w Polszcze, 4. Wypis z kroniki Witykinda, 5. Ktoś piszący z Warszawy

Książki wg autorów
Wyszukiwarka
Liczba tłumaczeń:
Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:

au Australia: książki - 1; opow. - 0
at Austria: książki - 1; opow. - 3
by Białoruś: książki - 1; opow. - 1
bg Bułgaria: książki - 4; opow. - 12
hr Chorwacja: książki - 2; opow. - 0
cz Czechy: książki - 18; opow. - 134
dk Dania: książki - 1; opow. - 0
fi Finlandia: książki - 5; opow. - 1
fr Francja: książki - 13; opow. - 5
gr Grecja: książki - 1; opow. - 0
es Hiszpania: książki - 13; opow. - 0
nl Holandia: książki - 3; opow. - 0
jp Japonia: książki - 9; opow. - 2
yu Jugosławia: książki - 0; opow. - 1
lt Litwa: książki - 2; opow. - 2
lv Łotwa: książki - 1; opow. - 2
de Niemcy: książki - 105; opow. - 173
no Norwegia: książki - 1; opow. - 0
pt Portugalia: książki - 2; opow. - 0
ru Rosja: książki - 46; opow. - 235
ro Rumunia: książki - 4; opow. - 0
rs Serbia: książki -2; opow. - 0
sk Słowacja: książki -3; opow. - 11
ch Szwajcaria: książki - 2; opow. - 1
se Szwecja: książki - 3; opow. - 1
ua Ukraina: książki - 6; opow. - 1
us USA: książki - 16; opow. - 20
hu Węgry: książki - 10; opow. - 120
gb Wlk. Brytania: książki - 9; opow. - 15
it Włochy: książki - 7; opow. - 1

esp esperanto: książki - 0; opow. - 3

Copyright © 2009-2012 by "Wróble Galaktyki" Wszystkie prawa zastrzeżone.