Przybysze / Andrzej Czechowski

przybyszeWarszawa: Nasza Księgarnia, 1967,- s. 108

Informacje dodatkowe
nakład: 10.000
Inne wydania: -
Tłumaczenia: -

To kolejna propozycja dla młodego czytelnika z epoki PRL-u, i to w jak najlepszym wydaniu. Co ciekawe, jedno z opowiadań tomiku – „Człekokształtny” powstało jeszcze w czasach licealnych i nagrodzone zostało w konkursie Młodego Technika w roku 1962. Teksty zawarte w „Przybyszach” stanowią przykład na klasyczne rozwiązania w fantastyce naukowej i porównywane są niekiedy do twórczości R. Sheckleya. Pełne inteligencji, nietuzinkowych pomysłów były znane i cenione wśród młodzieży. Czechowski łączy klasyczną prozę S. Lema z pewnym rodzajem baśniowości, jaką odnajdujemy w opowiadaniach Cz. Chruszczewskiego. Klasyczne rozwiązania s-f widoczne są choćby we wspomnianym tekście „Człekokształtny” (próby wyprodukowania sztucznego organizmu) „Czasach trzycalowych befsztyków” (podróże w czasie), czy też w „Prawdzie o Elektrze” (podporządkowanie sobie ludzi przez maszyny). Poza tym śledzimy wyprawy kosmiczne, przyszłość gatunku ludzkiego i jego rozwój. Drugi nurt, wspomniany już, sięga ufności na przykład w nadnaturalne zdolności („Wieża Babel”), choć i tu elementem zasadniczym opowiadania jest ingerencja kosmitów w rozwój człowieka. Teksty Czechowskiego stanowią ciekawą, dowcipną rozrywkę, docenioną przez ówczesną krytykę i ocenioną jako jedną z najoryginalniejszych debiutów.

Zawiera opowiadania: 1. Wieża Babel, 2. The Beatles, 3. Czasy trzycalowych befsztyków, 4. Prawda o Elektrze, 5. Byłem mundurem pana pułkownika, 6. Dziewięćdziesiąt miliardów kilometrów od Słońca, 7. Człekokształtny, 8. Sekcja generała Hoffmana, 9. Przybysze

Książki wg autorów
Wyszukiwarka
Liczba tłumaczeń:
Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:

au Australia: książki - 1; opow. - 0
at Austria: książki - 1; opow. - 3
by Białoruś: książki - 1; opow. - 1
bg Bułgaria: książki - 4; opow. - 12
hr Chorwacja: książki - 2; opow. - 0
cz Czechy: książki - 18; opow. - 134
dk Dania: książki - 1; opow. - 0
fi Finlandia: książki - 5; opow. - 1
fr Francja: książki - 13; opow. - 5
gr Grecja: książki - 1; opow. - 0
es Hiszpania: książki - 13; opow. - 0
nl Holandia: książki - 3; opow. - 0
jp Japonia: książki - 9; opow. - 2
yu Jugosławia: książki - 0; opow. - 1
lt Litwa: książki - 2; opow. - 2
lv Łotwa: książki - 1; opow. - 2
de Niemcy: książki - 105; opow. - 173
no Norwegia: książki - 1; opow. - 0
pt Portugalia: książki - 2; opow. - 0
ru Rosja: książki - 46; opow. - 235
ro Rumunia: książki - 4; opow. - 0
rs Serbia: książki -2; opow. - 0
sk Słowacja: książki -3; opow. - 11
ch Szwajcaria: książki - 2; opow. - 1
se Szwecja: książki - 3; opow. - 1
ua Ukraina: książki - 6; opow. - 1
us USA: książki - 16; opow. - 20
hu Węgry: książki - 10; opow. - 120
gb Wlk. Brytania: książki - 9; opow. - 15
it Włochy: książki - 7; opow. - 1

esp esperanto: książki - 0; opow. - 3

Copyright © 2009-2012 by "Wróble Galaktyki" Wszystkie prawa zastrzeżone.