Podróż do Kalopei, do kraju najszczęśliwszego na świecie, gdzie bez pieniędzy i bez własności, bogactwo, przemysł, światło i dobre wszystkich mienie jak najwięcej wygórowało i gdzie tom drugi historii życia Bolesława II króla polskiego znajduje się

podroz_do_kalopeiWarszawa: PWN, 1956,- s. 277

Informacje dodatkowe
nakład: 2184, wstęp: Gross Zygmunt
Inne wydania: -
Tłumaczenia: -

Można by uznać ową swoistą powieść Gutkowskiego za pierwsze prognozy i próby stworzenia teorii związanych z socjalizmem. To rodzaj konstrukcji ustroju dostosowanej do dziewiętnastowiecznych warunków polskich na obszarze ekonomii i społeczeństwa, a będącej jednocześnie typową utopią. Dzieło Gutkowskiego odbiega formą od zwykłej powieści podróżniczej, bowiem walory przygodowe zepchnięte zostają na plan dalszy kosztem suchych wywodów politycznych. Bohaterem powieści jest emigrant-tułacz, który odnajduje na swej drodze potężne państwo Utopian w samym środku Australii. Obserwuje on pracę rolników (usprawnioną i zmechanizowaną), spotyka się z nakazem wyznawania wiary, ale i postępem technicznym, odkryciami z dziedziny matematyki, medycyny, chemii i fizyki. Widzi ogromne teatry, cudowne hotele, akademie i obserwatoria astronomiczne. W Kalopei mówi się po polsku (Kalop to anagram słowa Polak), panuje tam społeczna hierarchia. Ów swoisty traktat Gutkowskiego został przedłożony w warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w roku 1814 i do 1956 nigdy nie został opublikowany, prawdopodobnie z uwagi na zbyt śmiałe teorie, których treść była nie w smak ówczesnemu środowisku naukowemu.

Recenzje książki:

  • Filozoficzna wędrówka ku państwu idealnemu / Michał Kaczmarczyk.- [w:] Wokół reportażu podróżniczego / [red. A. Budzyńska-Daca, E. Malinowska, D. Rott].- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004
  • Podróż do Kalopei : pierwsza utopia socjalistyczna polska / W. Kozłowski.- [w:] Sfinks, 1913, III, s. 313-331
  • Podróż do Kalopei Wojciecha Gutkowskiego : studium z dziejów myśli polskiego Oświecenia / Zygmunt Najdowski.- Warszawa: PWN, 1988
Książki wg autorów
Wyszukiwarka
Liczba tłumaczeń:
Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:

au Australia: książki - 1; opow. - 0
at Austria: książki - 1; opow. - 3
by Białoruś: książki - 1; opow. - 1
bg Bułgaria: książki - 4; opow. - 12
hr Chorwacja: książki - 2; opow. - 0
cz Czechy: książki - 18; opow. - 134
dk Dania: książki - 1; opow. - 0
fi Finlandia: książki - 5; opow. - 1
fr Francja: książki - 13; opow. - 5
gr Grecja: książki - 1; opow. - 0
es Hiszpania: książki - 13; opow. - 0
nl Holandia: książki - 3; opow. - 0
jp Japonia: książki - 9; opow. - 2
yu Jugosławia: książki - 0; opow. - 1
lt Litwa: książki - 2; opow. - 2
lv Łotwa: książki - 1; opow. - 2
de Niemcy: książki - 105; opow. - 173
no Norwegia: książki - 1; opow. - 0
pt Portugalia: książki - 2; opow. - 0
ru Rosja: książki - 46; opow. - 235
ro Rumunia: książki - 4; opow. - 0
rs Serbia: książki -2; opow. - 0
sk Słowacja: książki -3; opow. - 11
ch Szwajcaria: książki - 2; opow. - 1
se Szwecja: książki - 3; opow. - 1
ua Ukraina: książki - 6; opow. - 1
us USA: książki - 16; opow. - 20
hu Węgry: książki - 10; opow. - 120
gb Wlk. Brytania: książki - 9; opow. - 15
it Włochy: książki - 7; opow. - 1

esp esperanto: książki - 0; opow. - 3

Copyright © 2009-2012 by "Wróble Galaktyki" Wszystkie prawa zastrzeżone.