Labirynt. LLW czyli co się może wydarzyć jutro / Hanna Malewska

Kraków: Znak, 1970,- s. 348

Informacje dodatkowe
ISBN: -
Nakład: 5350
Okładka: Darowska Zofia
Inne wydania: -
Tłumaczenia: -

Książka składa się z dwóch tekstów nawiązujących do motywów dystopijnych, z których to jednak drugie ściślej się wiąże z fantastyką naukową. Urzędniczy świat jest skądś nam znany, tam jednak, jak na fantastykę przystało, wykreowany został w sposób przejaskrawiony, co nie znaczy pozbawiony mechanizmów, jakie i dziś mogą się stać częścią rzeczywistości. Wszelkie regulacje prowadzą do daleko posuniętej ingerencji w prywatność, oferując jednocześnie pozory trwałego porządku społecznego, co pozbawia człowieka naturalnych odruchów w postaci dociekań, przenikliwości, chęci do poszerzania wiedzy. Oczywiście, w społeczeństwie takim funkcjonują też grupki pragnące odwrócić taki stan rzeczy, ale i one ulegają utartym mechanizmom właściwym władzy: utarczkom i walce na poglądy… Książka Malewskiej wpisuje się w nurt fantastyki socjologicznej, efektywnie akompaniując takim twórcom jak Orwell czy Huxley.

Zawiera opowiadania: 1. Labirynt, 2. LLW czyli co się może wydarzyć jutro

Książki wg autorów
Wyszukiwarka
Liczba tłumaczeń:
Ilość pojedynczych przekładów na inne języki według krajów:

au Australia: książki - 1; opow. - 0
at Austria: książki - 1; opow. - 3
by Białoruś: książki - 1; opow. - 1
bg Bułgaria: książki - 4; opow. - 12
hr Chorwacja: książki - 2; opow. - 0
cz Czechy: książki - 18; opow. - 134
dk Dania: książki - 1; opow. - 0
fi Finlandia: książki - 5; opow. - 1
fr Francja: książki - 13; opow. - 5
gr Grecja: książki - 1; opow. - 0
es Hiszpania: książki - 13; opow. - 0
nl Holandia: książki - 3; opow. - 0
jp Japonia: książki - 9; opow. - 2
yu Jugosławia: książki - 0; opow. - 1
lt Litwa: książki - 2; opow. - 2
lv Łotwa: książki - 1; opow. - 2
de Niemcy: książki - 105; opow. - 173
no Norwegia: książki - 1; opow. - 0
pt Portugalia: książki - 2; opow. - 0
ru Rosja: książki - 46; opow. - 235
ro Rumunia: książki - 4; opow. - 0
rs Serbia: książki -2; opow. - 0
sk Słowacja: książki -3; opow. - 11
ch Szwajcaria: książki - 2; opow. - 1
se Szwecja: książki - 3; opow. - 1
ua Ukraina: książki - 6; opow. - 1
us USA: książki - 16; opow. - 20
hu Węgry: książki - 10; opow. - 120
gb Wlk. Brytania: książki - 9; opow. - 15
it Włochy: książki - 7; opow. - 1

esp esperanto: książki - 0; opow. - 3

Copyright © 2009-2012 by "Wróble Galaktyki" Wszystkie prawa zastrzeżone.