Data urodzenia: 21 lutego 1947
Miejsce urodzenia: Słupsk

Polski pisarz. Doktor habilitowany fizyki. W 2009 za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pracownik Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Debiut w Młodym Techniku w roku 1962 (zdobywca I nagrody na najlepsze opowiadanie s-f).

Książki Andrzeja Czechowskigo (objęte Bibliografią):

 1. Przybysze (1967)

Opowiadania Andrzeja Czechowskigo (objęte Bibliografią):

 1. ? ru I. „Я был мундиром господина полковника”.- [w:] „Случай Ковальского”.- Moskva: Mir 1968 (okładka)
 2. ? ru I. „Трехдюймовые бифштексы”.- [w:] Юный техник, 1968, nr 9 (okładka); II. „Времена трехдюймовых бифштексов”.- [w:] „Случай Ковальского”.- Moskva: Mir 1968 (okładka)
 3. ? ru I. „Пришельцы”.- [w:] Неделя, 1973, nr 43
 4. 90 000 000 000 od Słońca.- [w:] „Robot nr 3″
  Tłumaczenia: cz I. „90 000 000 000 kilometrů od Slunce”.- [w:] „Vládcové času”, Praha: Albatros, 1988 (okładka); de II. „Neunzig Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt”.- [w:] „Galaxisspatzen : Eine Anthologie polnischer phantastischer Erzählungen”.- Berlin: Das Neue Berlin, 1975 oraz 1978 (okładka); III. „90 Milliarden km von der Sonne entfernt”.- [w:] „Piloten durch Zeit und Raum : 10 bes. Science Fiction-Stories” / [red. Ronald R. Hahn].- Reutlingen: Ensslin und Laiblin, 1983 (okładka)
 5. Ambasadorowie.- [w:] „Wołanie na Mlecznej Drodze”; „Wehikuł wyobraźni”
  Tłumaczenia: hu I. „Követek”.- [w:] Galaktika, 1981, nr 41 (okładka); cz II. „Vyslanci”.- [w:] „Hledání budoucího času : [antologie současné světové scieince fiction]„.- Praha: Práce, 1985 (okładka)
 6. Broń absolutna czyli tragedia militaristy.- [w:]  ?
  Tłumaczenia: cz I. „Absolutní zbraň aneb Tragedie militaristy. Hra o jednom aktu a třech obrazech”.- [w:] Solaris, 1986, nr 2; de II. „Die absolute Waffe”.- [w:] „Galaxisspatzen : Eine Anthologie polnischer phantastischer Erzählungen”.- Berlin: Das Neue Berlin, 1975 oraz 1978 (okładka); III. „Die absolute Waffe”.- [w:] „Der letzte Frieden : Science-fiction-Geschichten gegen den Krieg”.- Baden-Baden: Signal-Verlag, 1983 (okładka); ru IV. „Абсолютное оружие”.- [w:] „Вавилонская башня”.- Moskva: Mir, 1970 (okładka)
 7. Byłem mundurem pana pułkownika.- [w:] „Przybysze”
 8. Czasy trzycalowych befsztyków.- [w:] „Przybysze”
 9. Człekokształtny.- [w:] „Posłanie z piątej planety”; „Przybysze”
  Tłumaczenia: de I. „Anthropoid”.- [w:] „Das Molekular-Café : Geschichten von Robotern und Biomaten”.- Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1969 (okładka) oraz 1987 (okładka); ru II. „Человекообразный”.- [w:] „Случай Ковальского”.- Moskva: Mir 1968 (okładka)
 10. Dziewięćdziesiąt miliardów kilometrów od Słońca.- [w:] „Przybysze”
 11. Najdalsza podróż prezydenta.- [w:] „Kroki w nieznane 4″
 12. Prawda o Elektrze.- [w:] „Szansa geniuszu”; „Siedmiu fantastycznych”; „Wehikuł wyobraźni”; „Przybysze”; Młody Technik, 1966, nr 6
  Tłumaczenia: cz I. „Pravda o elektrovi”.- [w:] „Fantastika ´80 : antologie polských vědeckofantastických povídek”.- Praha: Lidové nakladatelství, 1980 (okładka); de II. „Die Wahrheit über den Elekter”.- [w:] „Lichtjahr 2 : Ein Phantastik-Almanach”.- Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1981 (okładka); ru III. „Правда об электрах”.- [w:] Юный техник, 1967, nr 3 (okładka); IV. „Правда об электрах”.- [w:] „Случай Ковальского”.- Moskva: Mir 1968 (okładka); V. „Правда об электрах”.- [w:] На суше и на море.- Moskva: Mysl’, 1981.- [Путешествия. Приключения. Фантастика] (okładka)
 13. Przybysze.- [w:] „Przybysze”
 14. Rekonstrukcja.- [w:] „Kroki w nieznane 5″; „Wehikuł wyobraźni”; Fantastyka, 1985, nr 5
  Tłumaczenia: cz I. „Rekonstrukce”.- [w:] „Touha po modrém nebi : Výbor z polské sci-fi”, Praha: Práce, 1981 (okładka); de II. „Die Rekonstruktion”.- [w:] „Die Rekonstruktion des Menschen : Phantastische Geschichten”.- Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1980, 1982 (okładka), 1988 (okładka); III. „„Die Rekonstruktion”.- [w:] „Cosmonaut 3″ / [red. Michael Kunath].- Würzburg: Cosmonaut Verlag, 1983
 15. Sekcja generała Hoffmana.- [w:] „Przybysze”
 16. The Beatles.- [w:] „Przybysze”
 17. Wieczorne niebo.- [w:] „Kroki w nieznane 1″; „Człowiek z aureolą”; „Drugi próg życia”
  Tłumaczenia: cz I. „Večerní obloha”.- [w:] Ikarie, 1993, nr 4 (okładka); de II. „Der Abendhimmel”.- [w:] „Phantasma: polnische Geschichten aus dieser und jener Welt”.- Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982 (okładka)
 18. Wieża Babel.- [w:] „Przybysze”
  Tłumaczenia: de I. „Der Turm zu Babel”.- [w:] „Das Molekular-Café : Geschichten von Robotern und Biomaten”.- Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1969 (okładka) oraz 1987 (okładka); ru II. „Вавилонская башня”.- [w:] „Вавилонская башня”.- Moskva: Mir, 1970 (okładka)